Tieši uz saturu
Somijas ārlietu ministrija

Somijas vēstniecība, Rīga: Par Somiju: Somijas attīstības politika

SOMIJAS VĒSTNIECĪBA, Rīga

Kalpaka bulvaris 1
LV-1605 Rīga, Latvija
Tel. +371-6707 8800
E-pasts sanomat.rii@formin.fi
English | Latviski | Suomi | Svenska |  | 
Normāli burtiRakstīt lielākiem burtiem
 

Somijas attīstības politika

Attīstības politika aizvien lielākā mērā izpaužas kā globāla sadarbība, kurā aizvien ietekmīgāki kļūst jauni dalībnieki. Somija par galveno mērķi uzskata plaša mēroga un uz vērtībām vērstu sadarbību, kas nodrošina ekonomiski mazāk attīstīto valstu un to iedzīvotāju vajadzību apmierināšanu.

Somijas attīstības politikas galvenais uzdevums joprojām ir ārkārtējas nabadzības mazināšana saskaņā ar ANO Tūkstošgades attīstības mērķiem. Turklāt Somija uzlabos nabadzīgo iedzīvotāju stāvokli un veicinās nelīdztiesības mazināšanos. Attīstības politika un sadarbība arī vecina citu globālu izaicinājumu – piemēram, dabas resursu patēriņa, kas nav saskaņā ar to ilgtspējīgu izmantošanu, un klimata pārmaiņu, – risinājuma meklējumus.

Somijas attīstības politika balstās uz valdības pieņemto Rīcības plānu. Somijas Rīcības plāns attīstības politikas īstenošanai tika pārskatīts 2012. gadā.

People using a dwell.Somija piedalās Lauku ūdens apgādes un sanitāro ietaišu projektā Rietumnepālā. Turklāt ūdensvada ierīkošana atrisina ne tikai tīra ūdens iegūšanu. Piemēram, bērniem vairs nav jānodarbojas ar ūdens piegādi, un viņiem atliek vairāk laika skolas uzdevumu veikšanai.
© Somijas vēstniecība, Riga | Informācija www-pakalpojumam | Kontaktinformâcija