Tieši uz saturu
Somijas ārlietu ministrija

Somijas vēstniecība, Rīga: Par Somiju: Darba iespējas Somijā

SOMIJAS VĒSTNIECĪBA, Rīga

Kalpaka bulvaris 1
LV-1605 Rīga, Latvija
Tel. +371-6707 8800
E-pasts sanomat.rii@formin.fi
English | Latviski | Suomi | Svenska |  | 
Normāli burtiRakstīt lielākiem burtiem
 

Darba iespējas Somijā

Desmit soļi – īsumā par strādāšanas un uzturēšanās iespējām Somijā, par Somijas biznesa kultūru un nodokļu sistēmu.

 

Desmit soļu plāns, lai strādātu un uzturētos Somijā

 1. Noskaidrojiet, kādi ir darba piedāvājumi un attiecīgās prasības. Apmeklējiet, piemēram, Ekonomiskās attīstības centrus (Centres for Economic Development), Transporta un vides (Transport and the Environment), Eiropas Nodarbinātības pakalpojumu tīkla (European Employment Services network) un Nodarbinātības un ekonomiskās attīstības biroju (Employment and Economic Development Office). Internetā atrodama informācija par firmām, kas specializējas darba iekārtošanā; arī Somijas avīzēs un to interneta lapās ir publicēti darba sludinājumi, lai gan tie galvenokārt ir somu valodā (skat. Oikotie vai Uratie).

2. Noskaidrojiet Somijas Ārlietu ministrijas interneta lapā (skat. konkrēto valsti – Formin website), kādas prasības ir vīzas saņemšanai un kādi ceļošanas dokumenti nepieciešami. Somijas Imigrācijas centra interneta lapā (Finnish Immigration Service website) noskaidrojiet, kādas atļaujas jums būs vajadzīgas, lai uzturētos un strādātu Somijā.

3. Vai nepieciešama izglītības dokumentu atzīšana, kas apliecina jūsu kvalifikāciju? Noskaidrojiet to Nacionālajā Izglītības padomē (National Board of Education), nosūtot pieteikumu uz e-pasta adresi recognition(at)oph.fi. Darbam veselības nozarē pieteikums jāadresē Nacionālajam Labklājības un veselības uzraudzības dienestam (National Supervisory Authority for Welfare and Health).

4. Lai sameklētu mājvietu un atvērtu bankas kontu, vispirms dodieties pie sava darba devēja, kas spēs jūs informēt par vietējiem pakalpojumiem. Integrācijas un valodu prasmes jautājumos, bērnu izglītošanas, veselības aprūpes un sociālās drošības jautājumos jāvēršas vietējās varas institūcijās jūsu jaunās dzīvesvietas pašvaldībā. Katrai Somijas pašvaldībai ir interneta lapa, tāpēc informācijas meklējumus ieteicams sākt pašvaldību vispārējā interneta lapā (general municipal website). Sociālo apdrošināšanu koordinē Sociālās apdrošināšanas institūcija Kela (the Social Insurance Institution – Kela). Informāciju par pensijām var saņemt Centrālajā Pensiju apdrošināšanas institūcijā (Central Pension Security Institute).

5. Kas jums jāieved un ko drīkstat ievest Somijā? Skat. Somijas Muitas dienesta interneta lapu (Finnish Customs website).

6. Ikvienam, kas uzturas Somijā vismaz gadu, jāreģistrējas Somijas iedzīvotāju datu reģistrā. Skat. Vietējā reģistra biroja interneta lapu (Local Register Offices' website). Noderīgu informāciju jūs varat atrast arī Iedzīvotāju reģistra centra interneta lapā (Population Register Centre’s website).

7. Vai jūsu autovadītāja apliecība ir derīga Somijā? Papildu informāciju varat iegūt policijā (police) vai Somijas Autotransporta departamentā (Finnish Vehicle Administration).

8.Vai imigrantam jāmaksā nodokļi, un kā jārīkojas? Izlasiet sadaļu par nodokļiem, papildu informāciju iespējams noskaidrot Nodokļu departamenta interneta lapā (tax administration website).

9.Vai jums būs vajadzīga papildu profesionālā apmācība vai somu valodas kursi? Izpētiet iespējas Izglītības portālā (education portal).

10. Ko nozīmē dzīve Somijā? Noderīgu pamatinformāciju jūs atradīsiet thisisFINLAND, bet varat meklēt arī www.suomi.fivai www.infopankki.fi(pēdējā no minētajām interneta saitēm ir 15 valodās).

Nodarbinātības dienesta Nacionālā palīdzības līnija (Työlinja) piedāvā personisku konsultāciju par atļaujām, kas saistītas ar darbu, vakancēm un apmācību darba tirgum. Šis pakalpojums ir somu, zviedru un angļu valodā, tālr. +358 10 19 4904 begin_of_the_skype_highlighting +358 10 19 4904 end_of_the_skype_highlighting (no Somijas 010 19 4904), e-pasts: tyolinja@te-toimisto.fi

Pārpublicējums no  thisisFINLAND.

 Biznesa kultūra

Iestrādes ir nepieciešamas jebkurā uzņēmējdarbības jomā. Valdību līmenī vizītes iespējams saskaņot, sūtot vēstules pa pastu, faksu, e-pastu vai, visvēlamāk, sazinoties pa tālruni. Zvanot pa tālruni, etiķete Somijā prasa pilnībā nosaukt vārdu un uzvārdu.

Somijā iepazīstoties un sarokojoties vispirms jānosauc vārds un uzvārds. Viesiem ieteicams sekot šim piemēram.

Tikšanās parasti notiek par konkrētu tēmu, un tā sākas norunātajā laikā ar dažiem ievadvārdiem. Sanāksmēm visbiežāk ir apstiprināta darba kārtība un tā tiek ievērota, vienlaikus runājot vienam sarunas dalībniekam. Cilvēki ir labi sagatavojušies sanāksmei un pārrunām. Somijā ideja par komandas darbu izpaužas, spējīgu indivīdu grupai veicot labi formulētus uzdevumus, un kopīgais devums ļauj komandai sasniegt vēlamo rezultātu. Katrs komandas dalībnieks godprātīgi pilda viņam uzdoto darbu.

No sanāksmes vai diskusijas dalībnieka gaida, ka viņš iesaistīsies tikai tad, kad sakāms kaut kas svarīgs. Klusuciešana Somijā nozīmē pieklājīgu un ieinteresētu ieklausīšanos runātājā. Klusums ir viens no vispārējas saziņas modeļiem, un klusumā somi jūtas daudz labprātāk nekā citas nācijas. Somi dod priekšroku nevis reklamējošām runām, bet atturīgumam.

Aizvien vairāk abu dzimumu jauni cilvēki ieņem izpildvaras amatus, un aizvien pieaug sieviešu skaits vadošos posteņos. Darbavietā valda vienāda attieksme pret sievieti un vīrieti.  

Attiecībā uz apģērbu pastāv dažādi lietišķā apģērba stili un līmeņi.

Lietišķas maltītes parasti notiek pusdienlaikā, un pārrunas par darījumiem ēdienreizē nav uzskatāmas par sliktām manierēm. Pusdienojot nav pieņemts lietot alkoholu. Savukārt vakariņās ir pieņemami servēt alkoholu. Sarunu temati mēdz variēt, un populārākas ir tēmas, kas nav tieši saistītas ar konkrēto darījumu. Populārākās diskusiju tēmas ir sports, laikapstākļi, ceļošana un vaļasprieki.

 Nodokļu sistēma

Somijā visi ienākumi ir apliekami ar nodokli. Somijas Nodokļu inspekcija nodrošina nodokļu karti, kas jāuzrāda darba devējam, tiklīdz darbinieks sāk darbu. Bez nodokļu kartes jebkuri ienākumi tiek aplikti ar 60 procentu nodokli.

Nodokļu kartē ir reģistrēti nodokļa procenti. Nodokļa procentu apmērs ir atkarīgs no jūsu ienākumu līmeņa.

Ja indivīds līdzās pamatdarbam veic citus darbus, jābūt atsevišķai nodokļu kartei papildu ienākumiem, un tā nekavējoties jāuzrāda darba devējam. Regulāri jāiesniedz ienākumu deklarācija, lai tiktu veikts nodokļu pārrēķins.

© Somijas vēstniecība, Riga | Informācija www-pakalpojumam | Kontaktinformâcija