Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen suurlähetystö, Riika: Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Riika

Kalpaka bulvaris 1
LV-1605 Riga, Latvia
Puh. +371-6707 8800
S-posti sanomat.rii@formin.fi
English | Latviski | Suomi | Svenska |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 29.11.2016

Sukupuolten välinen tasa-arvo ja naisiin kohdistuva väkivalta esillä Latviassa

Suomen suurlähetystö Riiassa oli yksi kansalaisjärjestö Marta-keskuksen, Latvian hyvinvointiministeriön ja poliisin järjestämän naisiin kohdistuvaa väkivaltaa käsittelevän konferenssin tukijoista. Konferenssi pidettiin Riiassa 24.11, päivää ennen "oranssia päivää" eli kansainvälistä päivää naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi. Konferenssin muina tukijoina olivat Alankomaiden suurlähetystö ja Pohjoismaiden ministerineuvosto.

Kuvassa Suomen ja Alankomaiden suurlähettiläät Olli Kantanen ja Pieter Langenberg sekä Latvian hyvinvointiministeriön ja poliisin edustajat

Suurlähettiläs Olli Kantanen piti konferenssin avajaispuheen tuoden esille Suomen Pohjoismaiden Neuvoston puheenjohtajakauden painotuksia. Kantanen kertoi sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisen ja naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen taistelun olevan yksi Suomen prioriteeteista puheenjohtajuuskaudella. Pohjoismailla on nollatoleranssi kaikkea sukupuolten välistä väkivaltaa vastaan; esimerkkinä suurlähettiläs mainitsi yhteispohjoismaisen ohjelman "Yhdessä tasa-arvon puolesta – vahvempi Pohjola". Puheessaan suurlähettiläs nosti esille konkreettisia keinoja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi. Ensiksi, tietoisuuden lisääminen asiasta on ensiarvoisen tärkeää. Toiseksi, asenteiden naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan on muututtava. Kolmanneksi, ihmisten tulee oppia toisiltaan ja toimia yhdessä kaikkea naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan – puhuminen asiasta on erittäin tärkeää. Konferenssissa oli 150 edustajaa Latvian poliisista, kaupunkien sosiaalitoimista, kansalaisjärjestöistä ja hallinnosta.

Konferenssin suomalainen puhuja Jouko Nummela

Puhujia konferenssissa oli Suomesta, Latviasta, Hollannista, Virosta ja Norjasta. Suomesta paikalla oli komisario Jouko Nummela Turun poliisilaitokselta. Esityksessään Nummela korosti eri viranomaistahojen ja kansalaisjärjestöjen yhteistyötä.

Latviassa perheväkivallan ehkäisyssä on tapahtunut kehitystä viime vuosina. Lainsäädäntöä on kehitetty ja poliisille on annettu enemmän valtuuksia toimia. Vuonna 2014 tuli voimaan lainsäädäntö, joka pakottaa perheväkivaltaan syyllistyneen jättämään kotinsa ja uhrin suojaa on parannettu. Myös kansalaisjärjestöjen toiminta on tullut aktiivisemmaksi, esimerkiksi konferenssin järjestäjänä toiminut kansalaisjärjestö Marta-keskus toimii tukena väkivaltaa kohdanneille naisille. Marta-keskus neuvoo, tiedottaa ja kampanjoi naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Keskus auttaa vuosittain 200-300 ihmiskaupan tai perheväkivallan uhriksi joutunutta naista.

Huolimatta viimeaikaisesta lainsäädännön uudistamisesta ja siitä, että mm. Latvian hyvinvointiministeriö on pyrkinyt lisäämään tietoisuutta naisiin kohdistuvasta väkivallasta, arvioidaan tilanne Latviassa kuitenkin varsin huolestuttavaksi.  Asenteet ovat usein varsin konservatiivisia ja kynnys virkavallan kutsumiseen apuun on varsin korkea. Tästä kertoo viimeisin eurobarometrin tutkimus, jonka mukaan vain 64 prosenttia latvialaisista tuomitsee perheväkivallan. Luku on EU:n pienin, keskiarvon ollessa 84 prosenttia. Lisäksi ainoastaan 55 prosenttia latvialaisista on sitä mieltä, että miehen avioliitossa harjoittama naisten hyväksikäyttö tulisi tuomita lailla. Latvia allekirjoitti toukokuussa 2016 viimeisenä EU-maana naisiin kohdistuvaa väkivaltaa käsittelevän Istanbulin sopimuksen. Ennen sopimuksen allekirjoittamista Latviassa käytiin kiivasta keskustelua tulisiko sopimusta allekirjoittaa. Latvia ei ole kuitenkaan vielä ratifioinut sopimusta. Useissa puheenvuoroissa toivottiinkin, että konferenssi saisi jatkua myös tulevaisuudessa, mikä auttaisi lisäämään tietoisuutta latvialaisessa yhteiskunnassa myös jatkossa.

Tulosta

Päivitetty 2.12.2016


© Suomen suurlähetystö, Riika | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot