Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen suurlähetystö, Riika: Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Riika

Kalpaka bulvaris 1
LV-1605 Riga, Latvia
Puh. +371-6707 8800
S-posti sanomat.rii@formin.fi
English | Latviski | Suomi | Svenska |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 3.11.2017

Baltian maiden taloudet nousujohteessa, Pohjoismaat merkittäviä investoijia myös Latviassa

Latvian taloustilanne on tällä hetkellä nousujohteessa. Jo pitkään jatkunut finanssikriisi on ohi ja pankit ovat taas alkaneet myöntää lainoja. Koko Baltian alueella taloudelliset näkymät ovat tällä hetkellä erittäin positiiviset. Finanssikriisin aikana Baltian maiden talous oli laskusuunnassa pitkän nousukauden jälkeen, mutta loppuvuodesta 2016 talous oli taas noususuhdanteessa. Baltian maissa talous kasvaa noin kolmen prosentin vuosivauhtia, mikä tekee maista EU:n nopeimmin kasvavia talouksia. Eniten nousua tapahtui Virossa, jonka talouskasvu vuoden 2017 toisella vuosineljänneksellä oli yksi EU-maiden nopeimmista. Samalla aikavälillä Latvia oli sijalla kuusi verrattuna muihin EU-maihin. Vuonna 2016 Latvian BKT kasvoi 2,0 prosenttia verrattuna vuoteen 2015, ja vuoden 2017 toisella neljänneksellä päästiin jo 4,8 prosentin kasvuun. Tällä hetkellä eteläisen Euroopan maat ovat kaukana jäljessä Baltian maiden talouskasvun vauhdista.

Talouskasvu vaikuttaa vahvasti myös työmarkkinoiden tilanteeseen. Talouskasvun myötä työttömyys on kääntynyt Baltian maissa laskuun. Virossa työttömyysluvut ovat EU:n keskiarvoa pienemmät, kun taas Latvia on EU:n keskitasoa. Maan itsenäisyyden aikana työssäkäyvien määrä Latviassa ei ole koskaan ollut suurempi. Työllistyneiden määrä on jo lähellä 70 prosenttia työkykyisistä 15–74 vuotiaista. Sillä on kuitenkin negatiivisia vaikutuksia työllistymiseen. Työllisyyslukujen kasvaessa työttömien työhakijoiden mahdollisuudet työllistyä heikentyvät.

Työllisyyden kasvaessa myös työvoimakustannukset nousevat. Baltian maiden työvoimakustannusten nousu on tällä hetkellä Euroopan kärkeä. Esimerkiksi Latvian palkkataso on noussut 8,7 prosenttia vuoden 2017 toisella vuosineljänneksellä verrattuna vuoteen 2016. Liettuassa palkkakustannukset nousevat nopeammin Viroon ja Latviaan verrattuna.

Samanlainen nousujohteinen talouskasvu johti vuonna 2007 talouden ylikuumentumiseen ja finanssikriisiin. Isoin ero vuoteen 2007 kuitenkin on se, että luotonantoa on tiukennettu. Jotta uusi finanssikriisi olisi mahdollista estää, valtioiden tulisi vähentää kulutusta ja lykätä projekteja. Latviassa tämä on kuitenkin tulevina vuosina vaikeaa. Latvian parlamenttivaalien ja Latvian itsenäisyyden 100-vuotisjuhlallisuuksien osuessa vuodelle 2018 on epätodennäköistä, että valtio alkaisi suuriin säästötoimiin.

Baltian talouskasvuun vaikuttaa myönteisesti myös ulkomaisten yritysten aktiivisuus investoida alueelle. Viimeisen 13 vuoden aikana investoinnit Baltian maihin ovat olleet nousussa. Varsinkin Pohjoismaat ovat olleet aktiivisia investoijia. Jopa 40 prosenttia kaikista Baltiaan kohdistuvista ulkomaisista investoinneista tulee Pohjoismaista. Yritykset ovat olleet erityisesti kiinnostuneita investoimaan Viroon. Viron ulkomaisista investoinneista yli 50 prosenttia tuleekin Pohjoismaista. Suomalaiset yritykset ovat olleet tällä saralla aktiivisimpia. Suurin osa näistä yrityksistä kohdistaa katseensa juuri Viroon. Suomalaisten yritysten investoinnit Latviaan ja Liettuaan ovat vielä vähäisiä, mutta nousussa.

Suomalainen investointirakenne eroaa muiden Pohjoismaiden vastaavasta. Suomalaiset yritykset investoivat eniten teollisuuteen (30 %). Toisena on kaupankäynti (29 %) sekä viimeisimpänä tietotekniikka (13 %). Muut Pohjoismaat priorisoivat finanssitoimintaa, kuten Ruotsi, jonka investointirakenteesta jopa 84 prosenttia koostuu finanssitoiminnasta. Suomalaiset yritykset eivät juurikaan investoi finanssisektorille.

Suomalaisten yritysten investoinnit Baltian maihin ovat nousseet peräti 20 prosenttia vuodesta 2003 vuoteen 2016, mikä on Pohjoismaista eniten. Suomalaisten yritysten suorien investointien arvo Baltiassa vuonna 2016 oli 5,2 mrd. euroa. Yrityksiä, jotka toimivat tällä hetkellä Baltian maissa ovat mm. Stockmann, Fortum, Valio ja Kesko. Vuosina 2016–2017 monet yritykset ovat tehneet suuria yksittäisiä investointeja Baltian maihin luoden lukuisia työpaikkoja alueelle. Rakennusalan yritykset Outokumpu ja Peikko Group avasivat Liettuaan uusia toimitiloja, tekstiilialan yritys Lindström perusti tuotantolaitoksen Latviaan, Virossa tietoliikenneyritys Elisa osti Viron johtavan teleoperaattorin Starmanin ja metsäteollisuuden yritys Metsä Group suunnitteli perustavansa vanerituotantolaitoksen ja investoivansa vahvasti Viroon.

Tulosta

Päivitetty 3.11.2017


© Suomen suurlähetystö, Riika | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot