Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen suurlähetystö, Riika: Palvelut: Konsulipalvelulaki

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Riika

Kalpaka bulvaris 1
LV-1605 Riga, Latvia
Puh. +371-6707 8800
S-posti sanomat.rii@formin.fi
English | Latviski | Suomi | Svenska |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Konsulipalvelulaki

Edustuston antamia konsulipalveluja säädellään konsulipalveluista 22.4.1999 annetulla lailla (498/1999), joka tuli voimaan 1.12.1999.

Konsulipalveluilla tarkoitetaan sellaisia tehtäviä, joita hoitamaan edustustot ovat oikeutettuja toimipiirissään Wienin konsulisopimuksen (SopS50/1980) 5 artiklan nojalla yksityisen henkilön tai yhteisön avustamiseksi tai niiden etujen ja oikeuksien valvomiseksi. Nämä yksittäiset palvelut on pyritty sääntelemään konsulipalvelulaissa mahdollisimman tyhjentävästi.

Konsulipalvelun saajina ovat pääasiassa suomalaiset yhteisöt sekä henkilöt, jotka ovat Suomen kansalaisia tai Suomessa pysyvästi asuvia ulkomaalaisia.

Konsuliasioissa edustuston toimivaltaa rajoittavina tekijöinä ovat varsinkin edustuston asemamaan oma lainsäädäntö sekä kansainvälisen oikeuden periaate, jonka mukaan vieraan valtion on pidättäydyttävä puuttumasta asemamaan sisäiseen toimivaltaan kuuluviin asioihin.

Konsulipalvelujen antamisessa painopiste on neuvonnalla. Ennen muiden konsulipalvelujen antamista asiakkaita pyritään avustamaan neuvomalla ja ohjaamalla hoitamaan itse asiansa. Neuvonnan tarkoituksena on helpottaa kysyjän valmiuksia hoitaa asiansa vieraassa valtiossa ja sen viranomaisissa ja saada tätä tarkoitusta varten tarpeellista tietoa.

Tulosta

Muualla verkossa

Päivitetty 7.8.2007


© Suomen suurlähetystö, Riika | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot