Tieši uz saturu
Somijas ārlietu ministrija

Somijas vēstniecība, Rīga: Pakalpojumi: Uzturēšanās atļauja

SOMIJAS VĒSTNIECĪBA, Rīga

Kalpaka bulvaris 1
LV-1605 Rīga, Latvija
Tel. +371-6707 8800
E-pasts sanomat.rii@formin.fi
English | Latviski | Suomi | Svenska |  | 
Normāli burtiRakstīt lielākiem burtiem
 

Uzturēšanās atļauja

OlekelulupakorttiĀrvalstu pilsoņiem, kuri vēlas uzturēties Somijā trīs vai vairāk mēnešus, ir vajadzīga uzturēšanās atļauja. Ja jūs strādāsiet Somijā, tad uzturēšanās atļauja būs nepieciešama arī īsākam laika periodam.

Biometriskās uzturēšanās atļaujas kartes tiks ieviestas no 2012. gada 1. janvāra.

Pamatojums uzturēšanās atļaujas izsniegšanai

Uzturēšanās atļauju var izsniegt pamatojoties uz ģimenes  saitēm, darbu vai mācībām  Somijā, uz somisku izcelsmi, reemigrāciju, humānu apsvērumu vai citu ārkārtēju iemeslu dēļ.

Vai man ir vajadzīga uzturēšanās atļauja?

Ziemeļvalstu (Zviedrijas, Norvēģijas, Dānijas, Islandes) pilsoņi var ierasties Somijā bez ierobežojumiem un uzturēties valstī bez uzturēšanās atļaujas. Arī strādājot Somijā, viņiem nav vajadzīga uzturēšanās atļauja.
Eiropas Savienības un citu līdzvērtīgu valstu (Lihtenšteinas un Šveices) pilsoņiem nav nepieciešama uzturēšanās atļauja. Tomēr viņiem ir jāreģistrējas vietējā policijas iecirknī ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc ierašanās valstī.

Kā man pieteikties?

Pieteikumi pirmreizējai uzturēšanās atļaujai jāaizpilda personīgi Somijas vēstniecībā vai konsulātā iesniedzēja izcelsmes valstī. Lēmumu par uzturēšanās atļaujas izsniegšanu pieņem Somijas Imigrācijas Dienests. Goda konsuls nevar pieņemt pieteikumus.

Dažos gadījumos pieteikumus par uzturēšanās atļaujas saņemšanu, pamatojoties uz ģimenes saitēm vai citiem iemesliem, var aizpildīt vietējā policijā Somijā.

Pieteikumus  rūpīgi jāaizpilda un jāparaksta. Visi nepieciešamie pielikumi jāsagatavo jau iepriekš pirms pieteikuma aizpildīšanas. Pieteikumus var iesniegt somu, zviedru vai angļu valodā. Visiem pielikumiem jabūt iztulkotiem vienā no minētajām valodām. Saņemot pieteikumu, iesniedzējiem tiks noņemti pirkstu nospiedumi.

Pieteikumus nevar iesniegt ar aģentu starpniecību vai sūtot tos pa pastu.

Studenti pieteikumu uzturēšanās atļaujai var aizpildīt internetā. Lai to izdarītu, nepieciešams reģistrēties Somijas Imigrācijas Dienestā. Visas pieteikumu formas ir pieejamas Somijas Imigrācijas Dienesta mājas lapā.

Cik maksā uzturēšanās atļauja?

Maksu par dokumentu izskatīšanu iekasē pie pieteikuma iesniegšanas. Cenas ir publicētas Somijas Imigrācijas Dienesta un vēstniecības vai konsulāta mājas lapās. (skat. ritjoslu pa kreisi). Uzturēšanās atļaujas atteikuma gadījumā  iemaksātā nodeva par dokumentu izskatīšanu netiek atmaksāta.

Cik ilgā laikā pieteikums tiek izskatīts?

Ir grūti noteikt konkrētu pieteikumu izskatīšanas laiku. To var paildzināt nepieciešamība pēc papildus dokumentiem. Vēstniecība vai konsulāts nevar ietekmēt dokumentu izskatīšanas laiku Somijas Imigrācijas Dienestā. Vidējais izskatīšanas laiks ir norādīts Somijas Imigrācijas Dienesta mājas lapā.

Uzturēšanās atļaujas karte

Personai, kurai ir piešķirta uzturēšanās atļauja tiks izsniegta biometriskā uzturēšanās atļaujas karte. Kartes derīguma termiņš ir līdz pieciem gadiem, un pēc tam tā ir jāatjauno. Pieteikumus uzturēšanās atļaujas kartes atjaunošanai var aizpildīt tikai vietējā policijas iecirknī Somijā.

Uzturēšanās atļaujas karte nav piesaistīta konkrētai pasei, bet informācijai par personu abos dokumentos jābūt identiskai. Citiem vārdiem sakot, uzturēšanās atļaujas karte ir jāatjauno, ja tiek izmainīti personas dati pasē. Personām, kuru vecajās pasēs ir uzturēšanās atļaujas ielīmes un kuri saņem jaunas pases, ir jāiesniedz pieteikums uzturēšanās atļaujas kartes saņemšanai.

Ja karte tiek nozagta vai pazaudēta, tad tās īpašniekam par to jāziņo policijai. Uzturēšanās atļaujas karšu īpašniekiem, kuri ir to valstu pilsoņi uz kurām attiecas vīzu režīms, ir jāiesniedz Somijas pārstāvniecībā pieprasījums vīzai, lai varētu iebraukt Somijā un iegūt jaunu uzturēšanās atļaujas karti. Pielikumā pie pieteikuma vīzai ir jābūt izziņai no policijas par kartes nozaudēšanu vai nozagšanu. Vīzu pieteikumi tiek izskatīti par katru gadījumu atsevišķi. 

Kādas tiesības man dod uzturēšanās atļauja?

Persona, kurai ir uzturēšanās atļauja, var dzīvot un ceļot Somijā kā arī izceļot ārpus Somijas un atgriezties laikā kamēr uzturēšanās atļauja ir derīga. Personas, kurām ir darba ņēmēja uzturēšanās atļauja, var turklāt arī strādāt Somijā.

Persona ar uzturēšanās atļauju var līdz trīs mēnešiem arī uzturēties vai ceļot pa Šengenas zonas valstīm, ja vien uz viņu neattiecas aizliegums iebraukt konkrētajā valstī.

Uzturēšanās atļaujas derīguma termiņš

Tiek izsniegta vai nu pagaidu (tā sauktā B) vai nepārtrauktas (A) uzturēšanās atļauja. Izsniegtās atļaujas tips un tās derīguma termiņš ir atkarīgi no uzturēšanās rakstura un mērķa.  Darba ņēmēja uzturēšanās atļauja ir pagaidu (B) vai nepartrauktā (A) atkarībā no darba rakstura. Studentiem vienmēr tiek izsniegta pagaidu (B) uzturēšanās atļauja.

Derīguma termiņš uzturēšanās atļaujām, kas izsniegtas, pamatojoties uz ģimenes saitēm , nekad nepārsniegs galvotāja uzturēšanās atļaujas derīguma termiņu. Uzturēšanās atļaujas tips (A vai B) ir atkarīgs no galvotāja uzturēšanās atļaujas. Pirmreizējā uzturēšanās atļauja parasti tiek izsniegta uz vienu gadu, ja vien pieteikumā nav minēts īsāks termiņš. Personai ar nepārtrauktās uzturēšanās atļauju vienā reizē var iedot pagarinājumu ne vairāk kā uz trīs gadiem.

Nepārtrauktās uzturēšanās atļaujas tiek izsniegtas pēc divu gadu pagaidu uzturēšanās, pie nosacījuma, ja nav mainījušies apstākļi kādos tika izsniegta atļauja.

Ārzemniekiem ar noteikta laika uzturēšanās atļaujām, kuri plāno uzturēties valstī ilgāk par atļaujā norādīto derīguma termiņu, ir savlaicīgi jāiesniedz pieteikums atļaujas pagarināšanai. To var izdarīt vienīgi policijas iecirknī Somijā.

Pastāvīgās uzturēšanās atļauju var saņemt tad, ja pieteikuma iesniedzējs ir bijis Somijas iedzīvotājs 4 gadus pēc kārtas un viņam ir bijusi nepārtrauktās uzturēšanās atļauja. Pastāvīgās uztrurēšanās atļauja ir beztermiņa.

Uzturēšanās atļaujas anulēšana

Noteikta laika vai pastāvīgās uzturēšanās atļauja tiek anulēta, ja ārzemnieks ir pastāvīgi izbraucis no Somijas vai arī, ja divus gadus pēc kārtas viņš ir bijis ārpus valsts ar nodomu neatgriezties.

Paziņojums vietējam reģistrācijas birojam

Pēc atjaunotā Iedzīvotāju Informācijas Likuma, personām, kuras plāno izbraukt uz ārzemēm uz trīs un vairāk mēnešiem, ir jāpaziņo vietējam reģistrācijas birojam vai viņi izbrauc uz laiku vai pastāvīgi.

Papildus informācija:

Somijas Imigrācijas Dienests

ES Imigrācijas portāls

 

Izprintē šo lapu

Šis dokuments

Radnieciskās mājas lapas

Atjaunināts 2012.05.23.


© Somijas vēstniecība, Riga | Informācija www-pakalpojumam | Kontaktinformâcija