Tieši uz saturu
Somijas ārlietu ministrija

Līdztiesība - Somijas vēstniecība, Rīga : Par Somiju : Līdztiesība

SOMIJAS VĒSTNIECĪBA, Rīga

Kalpaka bulvaris 1
LV-1605 Rīga, Latvija
Tel. +371-6707 8800
E-pasts sanomat.rii@formin.fi
English | Latviski | Suomi | Svenska |  | 
Normāli burtiRakstīt lielākiem burtiem
 

Līdztiesība 

Somijā līdztiesībai ir liela vērtība, un tai Somijā ir sena vēsture. Līdztiesība būtībā nozīmē to, ka pret visiem cilvēkiem valda vienāda attieksme, ikvienam ir tādas pašas tiesības un pienākumi.

 Vispārēja līdztiesība Somijā 

Līdztiesības principi Somijā ietver līdztiesību neatkarībā no vecuma, izcelsmes, valodas, reliģiskās piederības vai veselības stāvokļa.

Izglītība vienmēr tikusi vērtēta augstu, tieši tāpat kā kvalitāte un vienlīdzīgas iespējas visiem. Pēc skolu reformas 20. gs. 70. gados visiem Somijas skolēniem ir vienādas tiesības un pienākums mācīties skolā deviņus gadus bez maksas. Valsts finansē visas skolas un augstskolas no nodokļu ieņēmumiem.

Parliament in session. Finland 1927Pirmā sieviete Somijas vēsturē, kas tika apstiprināta ministra amatā, bija Mīna Sillanpē (Miina Sillanpää), kura 1927. gadā kļuva par sociālo lietu ministri. Foto: Somijas parlaments.

Parlamentārā reforma 1906. gadā iezīmēja milzīgu apvērsumu valsts politiskajā dzīvē. Pirmo reizi valsts vēsturē tika paplašinātas tiesības vēlēt, attiecinot tās uz visiem pieaugušajiem pilsoņiem neatkarīgi no dzimuma, sociālās piederības, pārticības vai ieņemamā amata sabiedrībā. Somija bija pirmā visā Eiropā un trešā valsts pasaulē, kur sievietei tika piešķirtas tiesības vēlēt, un Somija kļuva par pirmo valsti pasaulē, kurā sievietei tika ļauts arī balotēties parlamenta vēlēšanās.

Dzimumu līdztiesība Somijā 

Dzimumu līdztiesība Somijā izsenis ir uzskatīta par vienu no sabiedrības pamatvērtībām. Tā ir nostiprināta konstitūcijā un, konkrētāk, Līdztiesības aktā (Act on Equality between Women and Men – Equality Act). Dzimumu līdztiesība izpaužas konkrētās darbībās. Valdība ir iekļāvusi galvenos līdztiesības rādītājus savā rīcības plānā.

Dzimumu līdztiesības pamats Somijā ir dzimumu perspektīvas iekļaušana jebkura lēmuma pieņemšanā. Valsts amatpersonām jāizvērtē, kāds būs rīcības un lēmumu iespaids uz dzimuma līdztiesību, jānovērš tieša vai netieša diskriminācija un aktīvi jāveicina dzimumu līdztiesība.

Vienlīdzīgs atalgojums ir godīgas un produktīvas darba dzīves pamatnosacījums. Pašlaik sievietes alga Somijā ir 80 procentu no vīrieša atalgojuma par pastāvīgu darbu. Tāda aptuvenā atšķirība ir saglabājusies kopš 20. gs. 90. gadiem. Valdība un centrālās darba tirgus organizācijas ir apņēmušās veicināt darba samaksas vienādošanu. Izvirzītais mērķis ir samazināt atalgojuma nevienlīdzību 15 procentu apmērā līdz 2015. gadam.

Dzimumu līdztiesīguma augstā pakāpe Somijā izpaužas tajā ziņā, ka nosacīti daudz sieviešu ieņem augstus posteņus politikā un citās sabiedriskās darbības jomās. 2000. gadā Somijas vēlētāji pirmo reizi nobalsoja par sievieti prezidentes amatā – Tarju Halonenu, kas 2006. gadā tika ievēlēta atkārtoti. Somijā 21. gs. pirmajos desmit gados premjerministra amatu ir ieņēmušas divas sievietes.

Kopš 1986. gada Somijas Evaņģēliski luteriskā baznīca ordinē sievietes mācītāja amatā. Vairākās draudzēs mācītājas ir sievietes. Pirmā bīskape tika ievēlēta 2010. gada septembrī. Sieviešu ordinēšanas koncepcija ir tikusi pakļauta kritikai un joprojām tiek uztverta ar pretestību. 

© Somijas vēstniecība, Riga | Informācija www-pakalpojumam | Kontaktinformâcija