Tieši uz saturu
Somijas ārlietu ministrija

Konference par dzimumu līdztiesību un neiecietību pret vardarbību ģimenē - Somijas vēstniecība, Rīga : Aktualitātes

SOMIJAS VĒSTNIECĪBA, Rīga

Kalpaka bulvaris 1
LV-1605 Rīga, Latvija
Tel. +371-6707 8800
E-pasts sanomat.rii@formin.fi
English | Latviski | Suomi | Svenska |  | 
Normāli burtiRakstīt lielākiem burtiem
 
Jaunumi, 2016.12.02.

Konference par dzimumu līdztiesību un neiecietību pret vardarbību ģimenē

Konferences organizatori

24. novembrī, dienu pirms tā dēvētās "oranžās" jeb starptautiskās dienas vardarbības mazināšanai pret sievietēm, Rīgā notika konference, ko organizēja NVO "Martas centrs", Labklājības ministrija, Valsts policija, un kuru atbalstīja arī Somijas vēstniecība, Holandes vēstniecība un Ziemeļu Ministru padomes birojs.

Somijas vēstnieks Olli Kantanens atklāja konferenci, iepazīstinot klātesošos ar Somijas prezidentūras laika Ziemeļu Padomē prioritātēm. Vēstnieks teica, ka līdztiesības veicināšana starp vīriešiem un sievietēm un cīņa pret vardarbību pret sievietēm ir viena no Somijas prezidentūras laika prioritātēm. Ziemeļvalstīs ir izteikta neiecietība pret visiem vardarbības veidiem starp dzimumiem, kā piemēru vēstnieks minēja kopīgu programmu, "Kopā par līdztiesību - stiprāki Ziemeļi". Vēstnieks minēja konkrētus piemērus, kā mazināt vardarbību. Pirmkārt, svarīgi ir informēt par problēmu. Otrkārt, ir jāmaina attieksme pret vardarbību pret sievietēm. Treškārt, cilvēkiem ir nepieciešams mācīties vienam no otra un strādāt kopā pret visu veidu vardarbību pret sievietēm - runāt par šo jautājumu ir ļoti svarīgi.

Konferencē uzstājas Jouko Nummela no somijas

Konference piedalījās  150 pārstāvji no Latvijas policijas, pilsētu socialajiem dienestiem, no nevalstiskām organizācijām. Konferencē uzstājās pārstāvji no Somijas, Latvijas, Nīderlandes, Igaunijas un Norvēģijas. Somiju pārstāvēja inspektors Jouko Nummela no Turku policijas pārvaldes. Nummela savā prezentācijā uzsvēra, ka ir svarīga sadarbība starp dažādām iestādēm un nevalstiskajām organizācijām.

Latvijā pēdējos gados vardarbības profilaksē ir notikušas pozitīvas pārmaiņas. Ir mainīta likumdošana un policijai ir piesķirtas lielakas pilnvaras rīkoties. 2014. gadā pieņemtie tiesību akti paredz, ka, vardarbībā vainīgajam ir jāpamet mājas, tādējādi cietušie ir vairāk aizsargāti. Arī nevalstisko organizāciju darbība ir kļuvuši aktīvāka, piemēram, konferences organizators – NVO "Martas centrs" sniedz atbalstu vardarbībā cietušajām sievietēm. Marta centrs konsultē, informē un cīnās pret vardarbību pret sievietēm. Katru gadu centrs palīdz 200-300 sievietēm, kuras kļuvuša par cilvēku tirdzniecības vai vardarbības ģimenē upuriem.

Neskatoties uz neseno tiesību aktu reformu un to, ka, piemēram. Latvijas Labklājības ministrija ir centusies veicināt izpratni par vardarbību pret sievietēm, situācija Latvijā ir diezgan satraucoša. Attieksme bieži vien ir diezgan konservatīva un bieži vien upuri negriežas pēc palīdzības. Tas ir atspoguļots jaunākajā Eirobarometra aptaujā, saskaņā ar kuru tikai 64 procenti Latvijas iedzīvotāju nosoda vardarbību ģimenē. Šis skaitlis ir mazākais ES, kur vidēji 84 procenti izsakās pret vardarbību. Turklāt tikai 55 procenti Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka varmācība laulībā ir jāsoda ar likumu. 2016. gada maijā Latvija parakstīja Stambulas vienošanos par vardarbību pret sievietēm. Pirms līguma parakstīšanas Latvijā bija plašas diskusijas vai līgums būtu jāparaksta. Tomēr Latvija vēl nav ratificējusi līgumu. Vairāki runātāji izteica cerību, ka konference turpināsies arī nākotnē, kas palīdzētu veicināt izpratni par šo tēmu Latvijas sabiedrībā arī turpmāk.

Izprintē šo lapu

Atjaunināts 2016.12.02.


© Somijas vēstniecība, Riga | Informācija www-pakalpojumam | Kontaktinformâcija