Tieši uz saturu
Somijas ārlietu ministrija

Studijas Somijā - Somijas vēstniecība, Rīga : Par Somiju : Studijas Somijā

SOMIJAS VĒSTNIECĪBA, Rīga

Kalpaka bulvaris 1
LV-1605 Rīga, Latvija
Tel. +371-6707 8800
E-pasts sanomat.rii@formin.fi
English | Latviski | Suomi | Svenska |  | 
Normāli burtiRakstīt lielākiem burtiem
 

Studijas Somijā

Izglītības sistēma Somijā piedāvā plašu izglītības programmu klāstu, sākot ar īstermiņa kursiem līdz pat studiju programmām akadēmiskā grāda iegūšanai. Visas valsts augstākās izglītības iestādes piedāvā mācību programmas angļu valodā. Somijā mācās studenti no visas pasaules.

Vairāk informācijas

Universitātes un Lietišķo zinātņu universitātes

Somijas augstākās izglītības sistēmā ir divi paralēli sektori: universitātes un lietišķo zinātņu universitātes. Universitātēs galvenā uzmanība ir pievērsta zinātniskajam darbam, un tās nodrošina klasisku akadēmisko izglītību. Tajās var iegūt zemāko (Bakalaura) un augstāko (Maģistra) akadēmisko grādu, kā arī pēcdiploma licenciātu un doktora grādus. Lietišķo zinātņu universitāšu programmas piedāvā apgūt izglītību un praksi, lai iegūtu augsta līmeņa profesionālas prasmes. Tās nodrošina augstākās izglītības grādus ar uzsvaru uz praktisko darbu.

Universitātes

Somijā ir 20 universitātes: desmit iestādes ar daudzām fakultātēm, trīs tehniskās universitātes, trīs ekonomikas un biznesa vadības augstskolas un četras mākslas universitātes. Universitātes pārstāv vissenāko izglītības tradīciju Somijā: pirmā Turku Karaliskā Akadēmija tika dibināta 1640. gadā. To darbība balstās uz akadēmisko un personīgo brīvību. Katrai universitātei ir savi noteikumi, kas nosaka apmācību un grādus, kā arī ikgadējos uzņemšanas ierobežojumus.

Ālto – starptautiski unikāla ideja

Dibināta 2010. gadā, Ālto Universitāte ir jauna, bet ar gadsimtiem lielu pieredzi. Ālto Universitāte izveidojās, apvienojoties trīs somu universitātēm: Helsinku Ekonomikas Augstskolai, Helsinku Mākslas un dizaina universitātei un Helsinku Tehnoloģijas universitātei. Katra savā nozarē šīs augstskolas ir vadošas un slavenas. Triju augstskolu apvienošana paver jaunas iespējas multidisciplinārai izglītībai un zinātniskiem pētījumiem. Jaunajai universitātei ir ambiciozs mērķis -  ierindoties starp pasaules vadošajām šādas jomas augstskolām.

Lietišķo zinātņu universitātes

Somijā ir 29 lietišķo zinātņu universitātes. Šo augstskolu īpatnība ir tā, ka tām ir cieša saikne ar praksi un to uzdevums ir nodrošināt profesionālas prasmes dažādās nozarēs: tehnoloģijās un transportā, biznesā un vadībā, veselības un sociālo pakalpojumu sfērā, kultūrā, tūrismā, sabiedriskajā ēdināšanā un institucionālajā pārvaldīšanā, dabīgo izejvielu jomā, humanitārajās zinātnēs un izglītībā. Lietišķo zinātņu augstskolu sistēma Somijā ir samērā jauna, jo tā tika radīta pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados.

Starptautiskās studentu apmaiņas programmas

Iespējams, ka Jūsu izvēlētajai universitātei Somijā ir studentu apmaiņas līgums ar vienu vai vairākām citam somu augstskolā. Lai iegūtu vairāk informācijas, jautājiet savas universitātes starptautiskās sadarbības birojā. Visām somu augstskolām ir studentu apmaiņas programmas. Par tām vairāk uzzināsiet apmeklējot universitāšu mājas lapas.

Skolas Somijā

Somijā obligātā pamatizglītība bērniem no 7 līdz 16 gadiem ir par brīvu. Skolēniem ir nodrošināta apmācība, grāmatas un mācību materiāli, siltas pusdienas, kā arī transports uz skolu, ja dzīvesvieta ir tālāk kā 5 kilometrus no skolas. Valstī pastāv brīvprātīga viena gada pirmsskolas izglītības apguves programma, kuru apmeklē 90% no visiem sešgadīgajiem bērniem.

Skolas gads Somijā ilgst no augusta vidus līdz maija beigām ar nedēļu garām brīvdienām rudenī un ziemā, kā arī ar brīvlaiku Ziemassvētkos un Lieldienās. Vasaras brīvlaiks ir 10 nedēļas garš. Skolēni var iesaistīties dažādos klubos un organizācijās, kuras piedāvā plašu aktivitāšu klāstu, kā piemēram, mūzika, sports, teātris, ēdienu gatavošana, u.c.. Šīs nodarbības notiek skolā vai nu uzreiz pēc stundām, vai arī vakarā.

Bez obligātajiem priekšmetiem – dzimtās valodas, svešvalodas, matemātikas, bioloģijas, ģeogrāfijas, fizikas, ķīmijas, reliģijas mācības (vai pēc izvēles filozofija un ētika), vēstures, sabiedrības mācības, mūzikas, mākslas, mājsaimniecības, rokdarbiem un sporta – skolas piedāvā dažādas studiju tēmas un pielieto radošas mācīšanas un apguves metodes.

Katru dienu somu skolēni var baudīt veselīgas un barojošas siltas brīvpusdienas, kuru pamatā ir klasiskā somu virtuve un skolēnu iemīļotie ēdieni.

Somijā ir ļoti lieli attālumi un, lai gan lielākā daļa iedzīvotāju ir sakoncentrēti pilsētu centros, lauku rajonos cilvēki vēl joprojām dzīvo tālu viens no otra. Pamatskolu tīkls blīvi pārklāj visu valsti, un valdība cenšas nodrošināt, lai bērniem nebūtu jāmēro pārmērīgi garš ceļš uz skolu. Tāpēc ir daudz mazu skoliņu, no kurām dažās ir tikai 2 vai 3 skolotāji. Lielie attālumi ir veicinājuši tālmācības attīstību, kad dažas lielās skolas piedāvā mazajām iespēju apvienot nodarbības, izmantojot videokonferenci.

Divvalodu Somija

Oficiāli Somija ir bilingvāla valsts: vairākums iedzīvotāju runā somiski, bet 6% iedzīvotāju dzimtā valoda ir zviedru. Taču, par cik pasaulē somu valodā runā tikai kādi 5 miljoni cilvēku, somi labprāt apgūst svešvalodas, lai varētu komunicēt ar citu kultūru cilvēkiem.

Izglītību Somijā var iegūt abās oficiālajās valodās, somu un zviedru, un bērni var apmeklēt skolu vienā vai otrā valodā. Valodu apguve sākas no 9 gadu vecuma. Deviņgadīgās obligātās izglītības laikā bērni apgūst vismaz divas svešvalodas – parasti angļu valodu un valsts otru oficiālo valodu – un var izvēlēties mācīties vēl kādu valodu. Bez valsts pamatskolām pastāv arī specializētās skolas, kur apmācība notiek citās valodās un skolēni var izvēlēties pabeigt mācības kādā no svešvalodām.

Bieži vien Somijas skolu sistēma tiek minēta kā piemērs citām valstīm. Starptautiskie pētījumi pierāda tās panākumus: 2009. gada Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas (Programme for International Student Assessment - PISA) pētījumā Somija ierindojās starp labākajām valstīm.

© Somijas vēstniecība, Riga | Informācija www-pakalpojumam | Kontaktinformâcija