Tieši uz saturu
Somijas ārlietu ministrija

Vides aizsardzība - Somijas vēstniecība, Rīga : Par Somiju : Vides aizsardzība

SOMIJAS VĒSTNIECĪBA, Rīga

Kalpaka bulvaris 1
LV-1605 Rīga, Latvija
Tel. +371-6707 8800
E-pasts sanomat.rii@formin.fi
English | Latviski | Suomi | Svenska |  | 
Normāli burtiRakstīt lielākiem burtiem
 

Vides aizsardzība

Nepiesārņota vide Somijā ir uzskatām par normu, un Somijas iedzīvotāji nežēlo pūles, lai nosargātu dabu. Somijai ir senas tradīcijas dabas aizsardzībā, un valstī ir izveidoti dažādi tās saglabāšanas reģioni.

Pirmās aizsargājamās sugas tika noteiktas senā pagātnē – 1923. gadā, un pirmie dabas rezervāti tikai izveidoti 1932. gadā. Mūsdienās valstī ir 19 dabas rezervāti, kurus iespējams apmeklēt, saņemot atļauju, un 35 nacionālie parki dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai, pētniecībai un atpūtai.

Pēdējo gadu laikā Somija ir guvusi panākumus dabas aizsardzībā, nodrošinot dzīvesvidi dzīvniekiem un putniem, kas agrāk tika medīti vai vajāti. Pēdējos gadu desmitos daudz biežāk ir sastopams, piemēram, valsts nacionālais putns – ziemeļu gulbis.

Somija dabas aizsardzības jomā ieņem augstas pozīcijas līdervalstu vidū dažādos starptautiskos vērtējumos, piemēram, Globālā ekonomikas foruma (Global Economic Forum) regulāri sastādītajā Vides ilgtspējas indeksa (Environmental Sustainability Index) novērtējumā. Somijas efektīvā apkārtējās vides aizsardzības politika balstīta uz plaša mēroga un detalizētiem apkārtējās vides datiem un tiek veiksmīgi īstenota, pateicoties augstam tehnoloģisko prasmju līmenim.

Sekmīgas apkārtējās vides politikas augļi ir skaidri redzami visā valstī – daudzas piesārņotās upes un ezeri ir iztīrīti; rūpnieciskos reģionos lielā mērā ir uzlabojusies gaisa kvalitāte; ir izveidots plašs aizsargāto teritoriju tīkls, lai nodrošinātu bioloģisko daudzveidību. Meži tiek apsaimniekoti daudz pārdomātāk nekā iepriekš, un vispārējā meža ataudze nozīmīgi pārsniedz kopējo sagatavoto kokmateriālu apjomu. Lielos industriālos uzņēmumos emisijas ir ievērojami samazinātas.

Kokmateriālu ražošana vienmēr ir bijusi svarīga Somijas rūpniecības nozare. Pēdējos gadu desmitos mežu ataudze krietni pārsniedz iegūto kokmateriālu kopapjomu, un tas nozīmē, ka mežu resursi turpina palielināties. Lielais celulozes rūpnīcu skaits pēdējos gados nav pasliktinājis iekšzemes ūdenstilpju kvalitāti.

Two whooper swans. Valsts nacionālais putns ziemeļu gulbis pēdējos gadu desmitos ir sastopams biežāk, pateicoties aktīvai dabas aizsardzībai.
Izprintē šo lapu

Radnieciskās mājas lapas

Atjaunināts 2013.07.23.


© Somijas vēstniecība, Riga | Informācija www-pakalpojumam | Kontaktinformâcija